Latvijas Mikrobioma

Projekts

     Latvijas Mikrobioma projekts ir sabiedriskās zinātnes iniciatīva zarnu mikrobioma pētniecībai, tās pamatā ir zinātnieku un sabiedrības sadarbība. Projektā iegūtie dati sniegs ieguldījumu mikrobioma izpētē, palīdzot zinātniekiem saprast kāds ir Latvijas iedzīvotājiem raksturīgais zarnu mikrobioms un kā potenciāli mainot mikrobioma sastāvu samazināt ar to saistītās saslimšanas un veselības problēmas, prognozēt medikamentu efektivitāti un blakusparādības. Savukārt katrs dalībnieks, kurš brīvprātīgi būs iesaistījies projektā, saņems sava zarnu mikrobioma analīzes rezultātus. Šī analīze nav uzskatāma par alternatīvu ārsta vai uztura speciālista konsultācijai. Projektu organizē Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs.

Dalība pilotprojektā

    Šobrīd norisinās Latvijas Mikrobioma pilotprojekts, kurā 1000 dalībniekiem par simbolisku samaksu ir unikāla iespēja noskaidrot sava zarnu mikrobioma sastāvu. Projektā iespējams piedalīties Latvijas iedzīvotājiem, kuri vēlas brīvprātīgi iesaistīties Valsts iedzīvotāju genoma datubāzē, nodot asins un fēču paraugu, kā arī veikt nepieciešamo līdzmaksājumu- 30 EUR, lai daļēji segtu šī projekta izmaksas. Vairāk informācija par piedalīšanos projektā šeit. Projekta dalībnieku nodotie paraugi un dokumentācija tiks nogādāta Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā, kur tos atbilstoši apstrādās un analizēs. Trīs mēnešu laikā (no paraugu nodošanas datuma), katra projektā iesaistītā persona saņems sagatavotu, pārskatāmu analīzes rezultātu.

SVARĪGI

PROJEKTA IETVAROS VEIKTĀ MIKROBIOMA ANALĪZE NAV AKREDITĒTS DIAGNOSTIKAS TESTS UN NAV UZSKATĀMA PAR ALTERNATĪVU UZTURA SPECIĀLISTA VAI ĀRSTA KONSULTĀCIJAI