Iesaisties

Sabiedrības un zinātnieku sadarbība

Pilotprojektā

JAUNU DALĪBNIEKU IESAISTE PROJEKTĀ SLĒGTA

Latvijas Mikrobioma projekts ir Latvijā pirmā sabiedriskās zinātnes iniciatīva, kuras ietvaros ikviens Latvijas iedzīvotājs ir aicināts nodot savu bioloģisko materiālu zarnu traktā dzīvojošo mikroorganismu izpētei un pretī saņemt sava zarnu mikrobioma raksturojumu. Projektā var piedalīties jebkurš Latvijas iedzīvotājs, kas vēlas brīvprātīgi iesaistīties Valsts iedzīvotāju genoma datubāzē, nododot asins un fēču paraugu, kā arī var veikt līdzmaksājumu 30 EUR vērtībā, lai daļēji segtu projekta izmaksas.

 DALĪBAS KĀRTĪBA PROJEKTĀ

35px

  Lai piedalītos projektā nepieciešams pieteikties, aizpildot pieteikšanās formu, vai saņemot projekta komplektu pie projekta partneriem Anti-Aging Instiūtā. Pēc pieteikšanās mājaslapā ar Jums sazināsies projekta koordinators par komplekta piegādi un mājas vizītes datumu. Bet piesakoties Anti-Aging institūtā, Jums jāpierakstās uz vizītes laiku, saņemot projekta komplektu. Projekta komplekts saturēs visu nepieciešamo parauga ievākšanai, uztura dienasgrāmatu un attiecināmos dokumentus. Rūpīgi iepazīstieties ar dokumentiem un aizpildiet tos uz norunāto vizītes laiku, kā arī trīs dienas aizpildiet uztura dienasgrāmatu un trešās dienas vakarā vai ceturtās dienas rītā ievāciet fēču paraugu. Atcerieties, ka rūpīgi aizpildīta uztura diensgrāmata palīdzēs zinātniekiem skaidrot dinamsikās attiecības starp uzturu un zarnu mikrobiomu. Plānojiet fēču parauga ievākšanu atbilstoši parauga ievākšanas pamācībai. Vizītes laikā medicīnas māsa ievāks venozās asinis Valsts iedzīvotāju genoma datu bāzei, paņems iepriekš ievākto fēču paraugu, aizpildīto uztura dienasgrāmatu un parakstītos dokumentus.
  Trīs mēnešu laikā pēc parauga nodošanas e-pastā saņemsiet sava mikrobioma analīzi, kas iekļaus mikrobioma iekšējās daudzveidības novērtējumu, daudzveidības salīdzinājumu ar citiem paraugiem, mikrobioma pārstāvju raksturojumu, Akkermansia Muciniphila sugas un Bifidobacterium ģints īpatsvaru paraugā, visu paraugā atrasto baktēriju identificēto taksonu uzskaitījumu.

DAtu un paraugu drošība

  Visu pilotprojekta dalībnieku asins un fēču paraugi, kā arī dokumenti tiks kodēti, aizvietojot visus personas datus (vārdu, uzvārdu personas kodu un adresi) ar unikālu kodu. Tādā veidā zinātniekiem un mediķiem, kas pētīs datubāzē esošo informāciju un paraugus, nebūs pieejami projekta dalībnieka personas dati. Fēču un asins paraugi tiek apstrādāti Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra Genoma centra laboratorijā, iegūstot mikroorganismu DNS, dalībnieka genomisko DNS un citus asins komponentus (plazmu, serumu, baltās asins šūnas), kas kodētā veidā tiek uzglabāti ierobežotas piekļuves telpās īpašās saldētavās. Uzglabātā informācija un bioloģiskie paraugi tiek izsniegti pētījumiem tikai oficiāli apstiprinātiem zinātniskajiem un medicīniskajiem projektiem, kas ir saņēmuši atļauju no Centrālās medicīnas ētikas komitejas. Projekta dalībnieku konfidencialitāte tiks nodrošināta atbilstoši “Vispārīgās datu aizsardzības regulai” un ”Fizisko personu datu apstrādes likumam“. Vairāk informācija https://www.genomadatubaze.lv/ 

 Informācijai

  • Šobrīd pieteikšanās uz mājas vizītēm ir slēgta!
  • Projekts vairs nenodrošina uztura dienasgrāmatas analīzi.
  • Projektā var piedalīties tikai tad, ja tiek nodoti visi prasītie paraugi (asinis, fēces) un tiek aizpildīti, parakstīti visi prasītie dokumenti.

Video par iesaistes kārtību, piesakoties mājaslapā, projekta komplektu un biežāk uzdotajiem jautājumiem.

Video par iesaistes kārtību caur Anti-Aging Institūtu, projekta komplektu un biežāk uzdotajiem jautājumiem.

SVARĪGI

PROJEKTA IETVAROS VEIKTĀ MIKROBIOMA ANALĪZE NAV AKREDITĒTS DIAGNOSTIKAS TESTS UN NAV UZSKATĀMA PAR ALTERNATĪVU UZTURA SPECIĀLISTA VAI ĀRSTA KONSULTĀCIJAI