Iesaisties

Sabiedrības un zinātnieku sadarbība

Pilotprojektā

 

 

 

     Latvijas Mikrobioma projekts ir Latvijā pirmā sabiedriskās zinātnes iniciatīva, kuras ietvaros ikviens Latvijas iedzīvotājs ir aicināts nodot savu bioloģisko materiālu zarnu traktā dzīvojošo mikroorganismu izpētei un pretī saņemt sava zarnu mikrobioma raksturojumu. Pilotprojekta fāzē var iesaistīties 500 pilngadību sasnieguši cilvēki, kas vēlas brīprātīgi iesaistīties Valsts iedzīvotāju genoma datubāzē, nododot asins un fēču paraugu, kā arī var veikt līdzmaksājumu 30 EUR vērtībā, lai daļēji segtu projekta izmaksas.

 DALĪBAS KĀRTĪBA PROJEKTĀ

     Lai piedalītos pilotprojektā nepieciešams pieteikties, aizpildot pieteikšanās formu. Pēc pieteikšanās ar Jums sazināsies projekta koordinators par komplekta piegādi un mājas vizītes datumu. Jums piegādātais projekta komplekts saturēs visu nepieciešamo parauga ievākšanai, uztura dienasgrāmatu un attiecināmos dokumentus. Rūpīgi iepazīstieties ar dokumentiem un aizpildiet tos, trīs dienas aizpildiet uztura dienasgrāmatu. Atcerieties, ka rūpīgi aizpildīta uztura diensgrāmata palīdzēs zinātniekiem skaidrot dinamsikās attiecības starp uzturu un zarnu mikrobiomu, kā arī projektā iesaistītajam uztura speciālistam novērtēt Jūsu uzturu.
           Zinot savu vizītes laiku, plānojiet fēču parauga ievākšanu atbilstoši parauga ievākšanas pamācībai. V
izītes laikā  medicīnas māsa ievāks venozās asinis Valsts iedzīvotāju genoma datu bāzei, paņems iepriekš ievākto fēču paraugu, aizpildīto uztura dienasgrāmatu un parakstītos dokumentus.
Svarīgi:
1) Uz mājas vizīti sagatavojiet aizpildītus visus dokumentus no abām pusēm;
2) Uz mājas vizīti sagatavojiet fēču paraugu (ievāciet un sasaldējiet kā komplektā pievienotajā pamācībā);
3) Sasaldēts paraugs nemaina tā kvalitāti un neietekmē analīzes rezultātu;
4) Komplektā ir divi trauciņi fēču parauga ievākšanai – materiāls abiem jāpaņem no vienas fēces; 
5) Ja uz norunāto vizītes laiku neizdodas ievākt fēču paraugu, lūdzu informēt pētījuma koordinatoru, zvanot (+371 29287528);
6) Lūdzu rēķināties, ka nedēļā šobrīd iespējams pieņemt 20-25 paraugus analīzei un līdz dalībai var nākties pagaidīt.
      Trīs mēnešu laikā pēc parauga nodošanas e-pastā saņemsiet sava mikrobioma analīzi, kas iekļaus mikrobioma iekšējās daudzveidības novērtējumu, daudzveidības salīdzinājumu ar citiem paraugiem, mikrobioma pārstāvju raksturojumu, Akkermansia Muciniphila sugas un Bifidobacterium ģints īpatsvaru paraugā, visu paraugā atrasto baktēriju identificēto taksonu uzskaitījumu, kā arī uztura novērtējumu. Projekta ietvaros veiktā mikrobioma analīze nav akreditēts diagnostikas tests un nav uzskatāma par alternatīvu uztura speciālista vai ārsta konsultācijai.

 

DATU UN PARAUGU DROŠĪBA 

      Visu pilotprojekta dalībnieku asins un fēču paraugi un dokumenti tiks kodēti, aizvietojot visus personas datus (vārdu, uzvārdu, personas kodu un adresi) ar unikālu kodu. Tādā veidā zinātniekiem un mediķiem, kas pētīs datubāzē esošo informāciju un paraugus nebūs pieejami iedzīvotāju personas dati. Fēču un asins paraugi tiek apstrādāti Genoma centra laboratorijā iegūstot mikroorganismu DNS, dalībnieka genomisko DNS un citus asins komponentus (plazmu, serumu, baltās asins šūnas), kas kodētā veidā tiek uzglabāti ierobežotas piekļuves telpās īpašās saldētavās. Uzglabātā informācija un bioloģiskie paraugi tiek izsniegti pētījumiem tikai oficiāli apstiprinātiem zinātniskajiem un medicīniskajiem projektiem, kas ir izskatīti un saņēmuši atļauju no Centrālās medicīnas ētikas komitejas. Projekta dalībnieku konfidencialitāte tiks nodrošināta atbilstoši “Vispārīgās datu aizsardzības regulai” un ”Fizisko personu datu apstrādes likumam“. 

Projekta komplekts

      Projekta dalīniekam, kas veicis apmaksu, tiks piegādāts projekta komplekts, kas saturēs:

  • Fēču parauga ievākšanas stobrus un parauga ievākšanas pamācību;
  • Stobrus asins parauga ievākšanai medicīnas personāla vizītē;
  • Valsts iedzīvotāju genoma datu bāzes informētās piekrišanas dokumentu un pieteikumu mikrobioma datu analīzei;
  • Uztura dienasgrāmatu, kas paredzēta aizpildīšanai 3 dienu garumā pirms parauga ievākšanas.

Svarīgi! Piesakot mājas vizīti ieplānot laiku fēču parauga paņemšanai atbilstoši pamācībai, sagatavot aizpildītus dokumentus un uztura dienasgrāmatu. Atceries, ka rūpīgi aizpildīta uztura diensgrāmata palīdzēs zinātniekiem skaidrot dinamsikās attiecības starp uzturu un zarnu mikrobiomu!

SVARĪGI

PROJEKTA IETVAROS VEIKTĀ MIKROBIOMA ANALĪZE NAV AKREDITĒTS DIAGNOSTIKAS TESTS UN NAV UZSKATĀMA PAR ALTERNATĪVU UZTURA SPECIĀLISTA VAI ĀRSTA KONSULTĀCIJAI